+4791381119 thor@pionero.no
Velg en side

Styrearbeid og rådgivning

Din forretningsveileder
Ta kontaktOm Thor Stavnar

Hva kan jeg tilby?

Pionero ved Thor Stavnar tilbyr tjenester som kan bidra til å finne nye veier
og stier å gå for bedrifter og personer. Jeg bidrar gjerne med å se bedriften med nye øyne og være en rådgivende styreleder og- eller samarbeidspartner.

Rådgivning

Kjøp/ salg av bedrifter

Styrearbeid

Markedsorientering

U

Strategi

Ansettelser

Nettverk

Prosjekter

Hvorfor et profesjonelt styre?

hva er et profesjonelt styre?
Styret i en bedrift skal forvalte selskapet til eiernes beste og sørge for forsvarlig organisering av bedriften.
hvilken kompentanse bør et styre besitte?
Styret bør ha en fornuftig sammensetning i forhold til selskapets øvrige kompetanse. Styrearbeid er krevende og medlemmene må ha innsikt og kompetanse for å ta gode og reflekterte beslutninger.
hva bør man legge til grunn for å planlegge et styre?
De spesifikke utfordringer en bedrift møter vil legge grunnlag for krav til styrets sammensetning. Styreleders relevante bakgrunn vil kunne sikre gode innspill og gode beslutninger i ditt styre.
Hva bør være bakgrunnen til en styreformann?
Styreleder bør ha arbeidet på mange nivåer i yrkeslivet, gjerne på flere nivå. Styreleder bør ha hatt erfaring fra lederstillinger.

Denne bakgrunn vil bidra til å sikre at styret arbeider forsvarlig både med hensyn på forvaltningen og utvikling av selskapet, og styrets formelle arbeidsplan

hvorfor rådgivning?
Gode råd er særdeles viktig for enhver bedrift. For å kunne bidra med gode råd bør en rådgiver kjenne selskapet, organisasjonen, kulturen og markedet best mulig.

Om Thor Stavnar

Jeg er en erfaren styreleder, styrerepresentant og rådgiver med bred kompetanse innen flere forretningsområder. Har ledet og vært engasjert som styrerepresentant i forskjellige bedrifter i karrieren. De kjennetegnes av god vekst på topplinjen og gode økonomiske resultater. Tilbakemeldinger viser god evne til å skape positive konkurransemiljøer og lyst til å prestere.

Selskaper jeg har jobbet med:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut Glenn Jarle Eriksen

Daglig leder, Harmonie Norge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut Navn på daglig leder

Adm direktør, Optimera Norge

4 + 10 =