+4791381119 thor@pionero.no
Velg en side

Thor Stavnar

Styrearbeid og rådgivning

Thor er en erfaren styreleder, styrerepresentant og rådgiver med bred kompetanse innen flere forretningsområder. Han har ledet og vært engasjert som styrerepresentant i forskjellige bedrifter i karrieren. De kjennetegnes av god vekst på topplinjen og gode økonomiske resultater. Tilbakemeldinger viser god evne til å skape positive konkurransemiljøer og lyst til å prestere.

Bakgrunnen

Thor har en allsidig yrkeskarriere, og er stolt av å ha jobbet på ulike nivåer i  næringslivet. Fra å arbeide som trelastekspeditør til å bli administrerende direktør for et svensk/norsk vel etablert selskap i en alder av 36 år er det en lang reise. Den reisen har bestått av deltidsstudier over 10 år for å oppnå en master på BI, og et heltidsstudium i England for MBA tittelen. Med denne bakgrunnen har han evnen til å vurdere en bedrift fra ulike sider, og kunne assosiere seg med alle nivåer i en organisasjon. Dette er en kompetanse som kommer til nytte i de styrings- og rådgivningsoppdrag jeg har hatt.

Med erfaring som toppleder i flere handelskjeder har jeg også etablert kunnskap og kompetanse om kjededrift.
Thor er opptatt av å bidra til god vekst og suksess i de bedrifter han jobber for.
I dette ligger også et kvalitativt mål om å sikre vel fungerende styrer som ivaretar eiernes interesser best mulig og følger de lover og regler som gjelder for et styre.

Organisering

Ledelse handler om å skape resultater og suksess gjennom andre. Fundamentet er normalt selskapets mål, strategi og verdivalg som bør danne grunnlag for hvordan bedriften er organisert og hvilke utviklingstiltak som må iverksettes. Organisasjonsutvikling kan fokusere på ulike områder som: Kultur og adferd, organisering, rekruttering, læring.

Thor har bred erfaring fra ledelse av komplekse organisasjoner og kan bidra med råd og aksjoner.

Salg og markedsføring

Markedsstrategi og topplinjevekst er normalt nøkkel for suksess i en bedrift. Kanskje er det spørsmål om produkter og tjenester, eller valg av målgrupper? Kanskje er det salgsorganisasjonen, kulturen
i bedriften, valg av lokasjon, SoMe, distribusjon eller digitale handelsløsninger som er utfordringen?
Med lang erfaring fra salg og markedsføring kan Stavnar være en god sparringspartner i diskusjonen.

Økonomi

En bedrift har behov for rådgivning innen økonomi enten det er i styresammenheng eller i daglig ledelse. Normalt gis eksterne råd eller veiledning av regnskapsfører eller revisor. Imidlertid ser vi ofte behov for økonomiske råd fra markedssiden som et supplement. Jeg analyserer trender i et regnskap og kan bidra med innspill basert på økonomisk analyse, og gjerne scorecards på nøkkeltall. Thor Stavnar ønsker også å være en god sparringpartner på månedlige rapporter og budsjett/prognoser.

Kjøp/ salg av bedrifter

Det kan være et mål for mange eiere å utvikle egen bedrift for et fremtidig salg til andre aktører. En prosess vedrørende salg eller kjøp av bedrifter er omstendelig. Viktig for suksess er det at eventuelle rådgivere kjenner bedriften og denne type prosesser.
Stavnar har bidratt til salg av betydelige bedrifter til både industrielle kjøpere og Private Equity selskaper. Det innebærer også å være med på å tilrettelegge for kjøp av en relativ stor aktør. I slike prosesser er det avgjørende å ha god kontroll og sikre nødvendig dokumentasjon i et datarom slik at Due Diligence analysen kan gjennomføres effektivt.
Med lang erfaring fra salg og markedsføring kan Thor være en god sparringspartner i diskusjonen.

Nettverk og samarbeidspartnere

Thor Stavnar arbeider i forskjellige styrer hvor det gjerne er eiere med ulik bakgrunn. Engasjementene har ofte vært i familiebedrifter med godt rennommé. Dette har skapt et nettverk av samarbeidspartnere og andre interessenter innen finansiering, bransjeorganisasjoner, kjeder, regnskapsbyråer, revisorer og advokatmiljøer. I tillegg er han aktiv deltaker i ulike interesseorganisasjoner innenfor næringslivet og idrett. Dette gir et bredt nettverk og mulighet for å innhente kunnskap og kompetanse når og hvis et behov er tilstede.

2 + 10 =

Kontakt

Telefon

+ 47 91 38 11 19

E-mail

thor@pionero.no