+4791381119 thor@pionero.no
Velg en side

styrearbeid og rådgivning

Pionero tilbyr:

Styrearbeid

Et komplett program for
styrearbeid i din bedrift.

Strategi

En enkel prosess tilbys for å sikre gode veivalg.

Økonomi

Tilbyr rådgivning og analyse innen regnskap og økonomi.

Organisering

Bred erfaring fra ledelse av komplekse organisasjoner kan bidra til å organisere din bedrift bedre.

Salg og markedsføring

God erfaring fra salg og markedsføring kan hjelpe
din bedrift til å lykkes.

Salg & kjøp av bedrifter

Erfaring fra salg og kjøp av bedrifter regionalt og nasjonalt.

om thor stavnar

Thor Stavnar er en erfaren styreleder, styrerepresentant og rådgiver med bred kompetanse innen flere forretningsområder. Han har ledet og vært engasjert som styrerepresentant i forskjellige bedrifter i karrieren. De kjennetegnes av god vekst på topplinjen og gode økonomiske resultater. Tilbakemeldinger viser god evne til å skape positive konkurransemiljøer og lyst til å prestere.

 

Hva er et profesjonelt styre?

Styret i en bedrift skal forvalte selskapet til eiernes beste og sørge for forsvarlig organisering av bedriften.

Hvilken kompentanse bør et styre besitte?

Styret bør ha en fornuftig sammensetning i forhold til selskapets øvrige kompetanse. Styrearbeid er krevende og medlemmene må ha innsikt og kompetanse for å ta gode og reflekterte beslutninger.

Hva bør man legge til grunn for å planlegge et styre?

De spesifikke utfordringer en bedrift møter vil legge grunnlag for krav til styrets sammensetning. Styreleders relevante bakgrunn vil kunne sikre gode innspill og gode beslutninger i ditt styre.

Hva bør være bakgrunnen til en styreformann?

Styreleder bør ha arbeidet på mange nivåer i yrkeslive. Styreleder bør ha hatt erfaring fra lederstillinger.

En slik bakgrunn vil bidra til å sikre at styret arbeider forsvarlig både med hensyn på forvaltningen og utvikling av selskapet, og styrets formelle arbeidsplan

Hvorfor rådgivning?

Gode råd er særdeles viktig for enhver bedrift. For å kunne bidra med gode råd bør en rådgiver kjenne selskapet, organisasjonen, kulturen og markedet best mulig.